Ebook Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng : Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng" trình bày một số vấn đề cơ bản pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng; pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.