Ebook Thần kinh học: Phần 1

Ebook Thần kinh học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp lâm sàng thần kinh học; Tiếp cận chẩn đoán bệnh thần kinh ngoại biên; Bệnh tủy sống; Tiểu não và rối loạn phối hợp vận động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.