Ebook Tài nguyên nước - Khai thác và bảo vệ: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bổ sung nhân tạo trữ lượng nước dưới đất, sự ô nhiễm nước dưới đất, cơ sở lý thuyết mô hình dòng chảy nước dưới đất,… Mời các bạn cùng tham khảo.