Ebook Sổ tay sức khỏe người cao tuổi: Lão hóa - chuyện nhỏ (Phần 1)

Trong phần 1 cuốn sách "Sổ tay sức khỏe người cao tuổi: Lão hóa - chuyện nhỏ", bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã liệt kê ra đủ các loại bệnh và các câu chuyện về sức khỏe của quý vị cao niên như những thay đổi với tuổi già, tai biến não, nguy cơ bệnh ti mạch,... Mời các bạn tham khảo!