Ebook Quan điểm của Nhật Bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quan điểm của Nhật Bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế", phần 2 trình bày các nội dung: Quan điểm của giới học giả Nhật Bản về liên kết Đông Á, nhận xét đánh giá và một số kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.