Ebook Phương pháp đệm đàn ghi ta: Phần 1

Cuốn sách "Phương pháp đệm đàn ghi ta" cung cấp tất cả những gì cần thiết đủ để biến đổi một người mới theo học thành một nghệ sĩ đàn ghi-ta. Phần 1 cuốn sách giới thiệu một số lý thuyết và những điều cần chú ý trước khi chơi đàn, các bài tập chuẩn bị. Mời các bạn cùng tham khảo.