Ebook Phạm trù "Qui luật" trong lịch sử triết học phương Tây: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phạm trù "Qui luật" trong lịch sử triết học phương Tây", phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung chương 2 - Một số vấn đề cần làm sáng tỏ xung quanh những đặc trưng của quy luật và quy luật xã hội. Mời các bạn tham khảo.