Ebook Phạm trù "Qui luật" trong lịch sử triết học phương Tây: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Phạm trù "Qui luật" trong lịch sử triết học phương Tây" do Phạm Văn Đúc biên soạn giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 1 - Sự kế thừa và phát triển những tư tưởng về quy luật trong lịch sử triết học phương Tây. Mời các bạn tham khảo.