Ebook Mục lục Châu bản triều Nguyễn (Tập 1): Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Mục lục Châu bản triều Nguyễn (Tập 1: Gia Long (1802 - 1819), Minh Mệnh I (1920) - Minh Mệnh V (1924)", phần 2 trình bày 10 tập Châu bản triều Minh Mệnh; sách dẫn nhân danh, địa danh,... Đây là một tài liệu hữu dành cho những ai đang nghiên cứu lịch sử và muốn tìm hiểu thêm về lịch sử triều Nguyễn dùng làm tài liệu tham khảo.