Ebook Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện" tiếp tục trình bày quy tắc, quy trình và bảng kiểm kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.