Ebook Hồ Chí Minh - Nhà dự báo thiên tài: Phần 2 - Trần Đương

Cuốn sách "Hồ Chí Minh - Nhà dự báo thiên tài" đặc biệt giới thiệu đến bạn đọc một trong những thiên tài của Bác đó là tài dự báo. Cuốn sách sẽ chứng minh cho bạn đọc thấy điều đó qua những dẫn chứng cụ thể, những nhận định của Bác đã được chứng minh trong lịch sử và ở hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook với các phần: Ngụ trong “Giấc ngủ 10 năm”,... Mỹ chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội, “Những vần thơ như những câu sấm”.