Ebook Hiểu và dùng thuốc thông minh: Phần 2 - NXB Thời Đại

Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách có nội dung trình bày về: Hiểu và dùng thuốc thông minh. Lý do ấn phẩm "Hiểu và dùng thuốc thông minh" được ấn hành giúp bạn hiểu về thuốc và dùng thuốc như thế nào cho hợp lý và hiệu quả thì không phải ai cũng chắc chắn là mình nắm rõ.