Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 1

Ebook giới thiệu 29 di tích đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Trong đó, có 21 di tích được công nhận là di tích cấp Tỉnh, 8 di tích được công nhận cấp Quốc gia. Ngoài ra, quyển sách còn giới thiệu những làng nghề thủ công truyền thống và địa danh tiêu biểu như: làng nghề chạm khắc gỗ, sơn mài, gốm sứ, lễ hội chùa bà... Mang đậm nét đặc trưng văn hóa Bình Dương. Phần 1 ebook có nội dung di tích khảo cổ và di tích lịch sử, mời các bạn tham khảo.