Ebook CRRT - lọc máu liên tục: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "CRRT - lọc máu liên tục" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Suy gan cấp; Thay thế huyết tương; Siêu lọc trong điều trị suy tim mất bù cấp; Biến chứng trong trị liệu thay thế thận; Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục; Lọc máu hấp phụ; Điều chỉnh kiềm toan; Quy trình CRRT máy Prismaflex. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.