Ebook CRRT - lọc máu liên tục: Phần 1

Tài liệu "CRRT - lọc máu liên tục": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của lọc máu liên tục trong Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc; Kiểm soát dịch trong CRRT; Catheter dùng trong lọc máu; Điều trị liều lượng thuốc trong lọc máu liên tục; Chống đông trong CRRT; Tổn thương thận cấp trong ICU; Sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.