Ebook Chữa bệnh theo Chu Dịch: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chữa bệnh theo Chu Dịch" tiếp tục trình bày các nội dung về ứng dụng lâm sàng của liệu pháp tượng số bát quái: Lập số theo tượng của bát quái; Lập số theo lý luận tàng tượng; Lập số theo kinh lạc tuần hành; Tài liệu lâm sàng về liệu pháp tượng số bát quái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.