Ebook Các vị vua và hoàng tộc triều Lý: Phần 2 - NXB Hồng Đức

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook giới thiệu về dã sử và chuyện kể về hoàng tộc nhà Lý vì bên cạnh các nhân vật lịch sử, một số nhân vật thời kỳ Hùng Vương sống trong tâm thức dân gian cũng tạo nên một huyền sử đáng được ghi nhận như là: Hoàng tử Lý Nhật Quang, Thái hâu Linh Nhân, Phò mã Lê Thuận Tông, Phò mã Dương Tự Minh, Minh Bảo phu nhân, Công chúa Cây Sao...