Ebook Các nguyên lý y học nội khoa Harrison (Tập 2): Phần 2

Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 ebook trình bày các mục: Rickettsia, mycolasma và chlamydia; các bệnh do virus, virus ADN và ARN đường hô hấp, các bệnh nhiễm trùng do động vật nguyên sinh và giun sán, các bệnh nhiễm trùng do nấm, nhiễm trùng do nguyên sinh động vật, ngoại ký sinh trùng... Mời các bạn tham khảo.