Ebook Các nguyên lý y học nội khoa Harrison (Tập 2): Phần 1

Tập 2 xuất bản lần này gồm các bệnh truyền nhiễm và một số mục bổ sung của phần y học lâm sàng của lần xuất bản thứ 13. Bản dịch tiếng Việt lần này là một cố gắng đáng kể của các giáo sư, các chuyên gia y học đã làm công tác điều trị, nghiên cứu, giảng dạy nhiều năm trong lĩnh vực y học. Phần 1 ebook gồm 8 mục về: Những vấn đề trong bệnh nhiễm trùng, các hội chứng lâm sàng, các bệnh do vi khuẩn: nhận định chung, các bệnh do vi khuẩn gram âm, các bệnh do vi khuẩn gram dương, nhiễm trùng do các vi khuẩn hỗn hợp...