Ebook Ca trù cung đình Thăng Long: Phần 1 - Dương Đình Minh Sơn

Cuốn sách Ca trù cung đình Thăng Long được viết bởi sự thừa kế và tổng kết những thành quả về nghiên cứu Ca Trù của các bậc tiền bối đi trước. Phần 1 của cuốn sách bao gồm 4 chương sẽ giúp người đọc tìm hiểu lược sử ca trù Thăng Long, những bậc quân vương với ca trù hay những truyện về các vị tiền bối với ca trù và những ả đào nòi và ca trù trong nghệ thuật tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.