Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao): Phần 2 - Huỳnh Trà

"Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao)" được viết dưới dạng từng đề của các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận, tạo điều kiện cho học sinh kiểm tra nhanh kiến thức sau khi học các bài, các chương, giúp học sinh hiểu rộng hơn về kiến thức Địa lí lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.