Ebook Biển Đông: Phần 2 (Tập 1 Khái quát về biển Đông) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

Ebook "Biển Đông: Phần 2 (Tập 1 Khái quát về biển Đông)" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 3 đặc điểm khí tượng thủy văn biển Đông, chương 4 đời sống sinh vật biển Đông. Mời các bạn cùng tham khảo.