Ebook 100 làn điệu Chèo đặc sắc Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "100 làn điệu Chèo đặc sắc Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số làn điệu Chèo phổ biến nhất hiện nay như: Sắp đặt để mà chơi, Sắp mưa ngâu, Sắp qua cầu, Sắp phòng loan,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.