Ebook 100 làn điệu Chèo đặc sắc Việt Nam: Phần 1

Nói đến nền văn minh lúa nước ở lưu vực Sông Hồng nước ta, không thể không nói đến Chèo - một loại dân ca đã ngấm vào máu của người Việt ở đây từ bao đời. Mọi niềm vui buồn của cuộc sống thường thật trong cuộc sống đều được thể hiện sinh động trong các làn điệu của Chèo. Phần 1 cuốn sách "100 làn điệu Chèo đặc sắc Việt Nam" giới thiệu tới người đọc một số làn điệu chèo phổ biến.