Công nghệ chế tạo máy - Tập 2 - PGS.TS. Tô Đông Hải

Cuốn sách Công nghệ chế tạo máy này bao gồm những nội dung sau: Gia công tinh bằng biến dạng dẻo, phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hoá học, gia công kim loại bằng phương pháp tia lửa điện, gia công kim loại bằng laze, gia công bằng siêu âm, gia công kim loại bằng điện hóa, gia công kim loại bằng phương pháp phối hợp(mài điện hóa), công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng. QTCN chế tạo chi tiết dạng trục, QTCN chế tạo chi tiết dạng bạc, thiết kế quy trình công nghệ (QTCN) lắp ráp, gia công ren, gia công răng, gia công bánh răng côn, gia công bánh vít, thiết kế QTCN gia công