Chính sách đối với tăng sĩ thời Minh Mạng

Bài viết làm rõ ứng xử của Minh Mạng đối với tu sĩ Phật giáo, cả mặt ưu điểm lẫn mặt hạn chế. Đây là những điểm tham chiếu cần thiết cho công tác quản lý tu sĩ Phật giáo Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.