Câu chuyện Triết học - Will Durant

Với 9 chương, cuốn sách Câu chuyện Triết học mang đến cho lịch sử triết học một diện mạo mới. Tác giả Will Durant đã biến triết học trở thành những câu chuyện lôi cuốn. Từ khi ra mắt năm 1926, trong vòng 40 năm (1976), cuốn sách đã được tái bản 28 lần ở nhiều quốc gia. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên Triết học; là tài liệu nghiên cứu, giảng dạy cho giảng viên khoa Triết và những ai quan tâm đến lịch sử triết học cổ đại.