Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại Liên minh Châu Âu - TS. Nguyễn Thị thu Trang (chủ biên)

Cuốn sách "Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại Liên minh Châu Âu" giới thiệu một cách tương đối đầy đủ những quy định hiện hành cũng như những bài học kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết cho các doanh nghiệp và hiệp hội xuất khẩu để kháng kiện trong các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp của Liên minh Châu Âu.