• Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND tỉnh Bình Dương

  Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND tỉnh Bình Dương

  Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

   3 p thuvienbinhduong 28/11/2020 59 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại các trường đại học tư thục tỉnh Bình Dương

  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại các trường đại học tư thục tỉnh Bình Dương

  Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học tư thục dựa trên mô hình thang đo chất lượng dịch vụ HEdPERF để nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại các trường đại...

   7 p thuvienbinhduong 27/10/2020 53 0

 • Bụi gỗ và bệnh lý đường hô hấp ở một công ty chế biến gỗ tỉnh Bình Dương

  Bụi gỗ và bệnh lý đường hô hấp ở một công ty chế biến gỗ tỉnh Bình Dương

  Bệnh lý đường hô hấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, làm giảm sức lao động, gây gánh nặng kinh tế - xã hội và gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Nghiên cứu xác định mối liên quan giữa bệnh lý đường hô hấp và bụi gỗ tại công ty chế biến gỗ nhằm đánh giá thực trạng bệnh lý hô hấp và các yếu tố nguy hại đến sức khỏe hô hấp...

   7 p thuvienbinhduong 27/10/2020 53 0

 • Ebook Địa chỉ tỉnh Sông Bé: Phần 1

  Ebook Địa chỉ tỉnh Sông Bé: Phần 1

  Cuốn sách "Địa chỉ tỉnh Sông Bé" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Địa lý tự nhiên tỉnh Sông Bé; Lịch sử thành lập đất Sông Bé; Đất sét Sông Bé; Địa lý lịch sử tỉnh Sông Bé; Miền núi tỉnh Sông Bé;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   323 p thuvienbinhduong 25/07/2022 42 0

 • Ebook Địa chỉ tỉnh Sông Bé: Phần 2

  Ebook Địa chỉ tỉnh Sông Bé: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Địa chỉ tỉnh Sông Bé" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Truyền thống văn hóa tỉnh Sông Bé; Vườn Lái Thiêu, ngành mộc, sơn mài; Lịch sử đấu tranh cách mạng Sông Bé 1920-1945; Sông Bé 30 năm chiến tranh giải phóng - chín năm kháng chiến chống Pháp những đơn vị vũ trang đầu tiên. Mời các bạn cùng tham...

   337 p thuvienbinhduong 25/07/2022 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số