• Tác động của việc thu hồi đất cho mục đích phát triển công nghiệp đến sinh kế người dân trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

  Tác động của việc thu hồi đất cho mục đích phát triển công nghiệp đến sinh kế người dân trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

  Kết quả phân tích mô hình logistic của 130 hộ gia đình bị thu hồi đất cho mục đích phát triển công nghiệp trên địa bàn thị xã Bến Cát cho thấy có 5 nhân tố từ cao cho tới thấp ảnh hưởng đến thu nhập của người dân sau khi bị thu hồi đất như sau: (1) Sử dụng tiền đền bù để đầu tư kinh doanh; (2) Diện tích bị thu hồi; (3) Số lao động tạo...

   10 p thuvienbinhduong 27/10/2020 111 0

 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của gia đình nhập cư về dịch vụ giáo dục đối với trẻ em tại Bình Dương

  Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của gia đình nhập cư về dịch vụ giáo dục đối với trẻ em tại Bình Dương

  Bài viết sử dụng cách tiếp cận năng lực được đề xuất bởi A. Sen (1981). Năng lực của gia đình nhập cư có thể bao gồm rất nhiều khía cạnh như: Thu nhập, việc làm, giáo dục, sức khỏe, nhà ở, vốn văn hóa, vốn xã hội.

   9 p thuvienbinhduong 27/10/2020 138 1

 • Hiện trạng áp lực xả thải và chất lượng nước mặt kênh rạch tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Hiện trạng áp lực xả thải và chất lượng nước mặt kênh rạch tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng áp lực xả thải và chất lượng nước mặt một số kênh rạch tại 4 địa điểm khác nhau ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại mỗi địa điểm quan trắc, việc thu mẫu nước được thực hiện để phân tích các thông số lý hóa sinh chất lượng nước gồm: pH, DO, BOD5, COD, TSS, N-NH4 + , N-NO2 - , N-NO3 - ,...

   14 p thuvienbinhduong 27/10/2020 112 1

 • Tác động của các yếu tố văn hóa đến động lực phục vụ công của cán bộ công chức cục Hải quan tỉnh Bình Dương

  Tác động của các yếu tố văn hóa đến động lực phục vụ công của cán bộ công chức cục Hải quan tỉnh Bình Dương

  Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố thành phần của văn hóa tổ chức tác động đến động lực phục vụ công của cán bộ công chức tại cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp được sử dụng bao gồm 2 giai đoạn: Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

   14 p thuvienbinhduong 27/10/2020 136 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại các trường đại học tư thục tỉnh Bình Dương

  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại các trường đại học tư thục tỉnh Bình Dương

  Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học tư thục dựa trên mô hình thang đo chất lượng dịch vụ HEdPERF để nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại các trường đại...

   7 p thuvienbinhduong 27/10/2020 68 0

 • Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 1

  Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 1

  Ebook giới thiệu 29 di tích đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Trong đó, có 21 di tích được công nhận là di tích cấp Tỉnh, 8 di tích được công nhận cấp Quốc gia. Ngoài ra, quyển sách còn giới thiệu những làng nghề thủ công truyền thống và địa danh tiêu biểu như: làng nghề chạm khắc gỗ, sơn mài, gốm sứ, lễ...

   81 p thuvienbinhduong 28/11/2018 525 11

 • Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 2

  Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 2

  Tiếp nối phần ebook, phần 2 tiếp tục giới thiệu khái quát về lịch sử văn hóa từng di tích tiêu biểu của Bình Dương, nhằm góp phần giúp độc giả trong và ngoài tỉnh có điều kiện tìm hiểu thêm về quá trình đấu tranh và xây dựng vùng đất con người Bình Dương. Qua đó, góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước của thế...

   184 p thuvienbinhduong 28/11/2018 447 9

 • Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 3

  Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 3

  Tiếp nối 2 phần đầu ebook, phần 3 có nội dung gồm: Di tích danh lam thắng cảnh, làng nghề thủ công truyền thống và địa danh tiêu biểu. Ebook là cả một quá trình tổng hợp các nguồn tư liệu lưu trữ và sự đóng góp ý kiến quý báu của các bậc lão thành cách mạng, quý vị trực tiếp quản lý di tích, quý vị trụ trì chùa, ban quí tế đình, ... đã tạo...

   101 p thuvienbinhduong 28/11/2018 399 10

 • Ebook Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Phần 1 cuốn sách "Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI" trình bày các nội dung: Làm quen với mảnh đất Bình Dương, tổ chức hành chính, kết cấu hạ tầng Bình Dương, toàn cảnh kinh tế Bình Dương. Hi vọng cuốn sách sẽ mang lại nhiều điều bổ ích, giúp người đọc và các đối tác có thêm thông tin nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thành công,...

   213 p thuvienbinhduong 24/08/2015 540 17

 • Ebook Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung: Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, khu công nghiệp Bình Dương, các vấn đề văn hóa - xã hội Bình Dương, bài học thành công và công tác kiến nghị. Hi vọng cuốn sách sẽ mang lại nhiều điều bổ ích, giúp người đọc và các đối tác có thêm thông tin nghiên cứu, học...

   223 p thuvienbinhduong 24/08/2015 588 14

 • Địa chí tỉnh Sông Bé - Trần Bạch Đằng

  Địa chí tỉnh Sông Bé - Trần Bạch Đằng

  Địa chí tỉnh Sông Bé trình bày sáu phần chính sau: địa lý tự nhiên, địa lý lịch sử,; truyền thống văn hóa; lịch sử đấu tranh cách mạng Sông Bé 1920 - 1945; Sông Bé 30 năm chiến tranh giải phóng - chín năm kháng chiến chống Pháp đơn vị vũ trang đầu tiên. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   660 p thuvienbinhduong 16/06/2014 1146 43

Hướng dẫn khai thác thư viện số