Tập hợp những tài liệu chất lượng về nuôi trồng thủy sản

Dưới đây là bộ sưu tập "Tập hợp những tài liệu chất lượng về nuôi trồng thủy sản", mời các bạn tham khảo bộ sưu tập để nắm bắt hệ thống những kiến thức về một số nghề khai thác thủy sản; kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; quy trình sản xuất giống thủy sản; kỹ thuật nuôi cá;... Với các bạn chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản thì đây là bộ sưu tập hữu ích.