• Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng

  Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng

  Sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp, nội dung đảm bảo có tính hệ thống, có trọng điểm và bám sát yêu cầu chương trình bộ môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

   94 p thuvienbinhduong 22/03/2014 429 2

 • Quyền lực bị kìm hãm: Nguồn gốc những nghi ngờ chiến lược chung trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc

  Quyền lực bị kìm hãm: Nguồn gốc những nghi ngờ chiến lược chung trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc

  Nội dung chính của tài liệu này gồm: Nhận thức vấn đề rằng không có giải pháp mà “cả hai bên cùng có lợi”, tính toán sai lầm quyền lực của Hoa Kỳ và Trung Quốc, những mong muốn từ phía Trung Quốc nhằm “thay đổi cuộc chơi”, những động thái thách thức và phản ứng lại, những hàm ý chính sách. Mời tham khảo.

   33 p thuvienbinhduong 31/03/2017 276 2

 • Viễn cảnh kinh tế năm 2010 và hàm ý chính sách

  Viễn cảnh kinh tế năm 2010 và hàm ý chính sách

  Bài nghiên cứu "Viễn cảnh kinh tế năm 2010 và hàm ý chính sách" gồm có những nội dung chính sau: Viễn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2010, Khuyến nghị chính sách: Chính sách trong ngắn hạn, chính sách trong trung hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p thuvienbinhduong 31/03/2017 272 2

 • Lý thuyết kinh tế vĩ mô kể từ Keynes và những hàm ý cho tầm nhìn chính sách ở Việt Nam

  Lý thuyết kinh tế vĩ mô kể từ Keynes và những hàm ý cho tầm nhìn chính sách ở Việt Nam

  Bài viết này tóm lược sự phát triển nội dung tư tưởng chính của các trường phái Kinh tế vĩ mô kể từ Keynes tới nay, lồng trong bối cảnh kinh tế-xã hội mà các tư tưởng đó hình thành. Các nhóm tư tưởng bao gồm: (1) Tư tưởng của John Maynard Keynes, (2) trường phái Hậu Keynes (Post Keynesian), (3) Trường phái Tổng hợp Tân cổ điển-Keynes, (4) Trường...

   21 p thuvienbinhduong 31/03/2017 359 2

 • Cải cách ruộng đất thời hậu chiến ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và các vấn đề

  Cải cách ruộng đất thời hậu chiến ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và các vấn đề

  Mục đích của bài luận này là tìm hiểu các động cơ kinh tế và chính trị của cải cách, các điều kiện cơ bản cho cải cách có thể được tiến hành quyết liệt, và nhận diện ra các vấn đề kinh tế do cải cách quyết liệt tạo ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p thuvienbinhduong 31/03/2017 328 2

 • Hội chứng ràng buộc ngân sách mềm và khủng hoảng tài chính toàn cầu: Vài cảnh báo từ một nhà kinh tế học Đông Âu

  Hội chứng ràng buộc ngân sách mềm và khủng hoảng tài chính toàn cầu: Vài cảnh báo từ một nhà kinh tế học Đông Âu

  Một lo ngại lớn được bày tỏ hơn một lần trong những bàn luận về khủng hoảng tài chính hiện thời là: những can thiệp của nhà nước đã lén đưa một chút chủ nghĩa xã hội vào nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đấy là khía cạnh của cuộc tranh luận mà tác giả muốn đóng góp với tư cách một nhà kinh tế học nghiên cứu người đã dành nhiều thập...

   11 p thuvienbinhduong 31/03/2017 318 2

 • Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: một số phân tích định lượng ban đầu

  Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: một số phân tích định lượng ban đầu

  Trong bài thảo luận này gồm có những ý chính sau: Phân tích từ giỏ hàng hoá tính CPI, phân tích mức sống dân cư, phân tích điều chỉnh cấu trúc sản xuất - mô hình bảng I/O, một số nhận xét kết luận và hàm ý chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p thuvienbinhduong 31/03/2017 247 2

 • Bài thảo luận chính sách: Ước lượng ảnh hưởng của việc tăng giá điện lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế

  Bài thảo luận chính sách: Ước lượng ảnh hưởng của việc tăng giá điện lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế

  Mục đích của báo cáo này là đánh giá tác động của việc tăng giá điện lên mức sống dân cư và những ảnh hưởng lan toả của nó trong nền kinh tế. Phần đầu xem xét cấu trúc cung-cầu điện năng hiện nay ở nước ta, trên cơ sở đó đưa ra dự báo về tổng nhu cầu điện năng trong những năm tới thông qua mô hình ARIMA.

   41 p thuvienbinhduong 31/03/2017 229 2

 • Tác động của chi tiêu công tới tăng trưởng kinh tế tại các địa phương ở Việt Nam

  Tác động của chi tiêu công tới tăng trưởng kinh tế tại các địa phương ở Việt Nam

  Bài nghiên cứu của các tác giả đánh giá, phân tích chi tiêu cấp tỉnh và cấp huyện tác động như thế nào đến tăng trưởng của địa phương. Dựa vào cơ sở lý thuyết mô hình của Barro (1990), Devarajan, Swaroop và Zou (1996), Davoodi và Zou (1998), các tác giả xây dựng mô hình với hai thành phần chi tiêu chính phủ. Mời tham khảo bài viết để biết thêm chi tiết.

   24 p thuvienbinhduong 31/03/2017 363 2

 • Tác động của diễn biến giá dầu tới ngân sách

  Tác động của diễn biến giá dầu tới ngân sách

  Những nội dung chính trong bài thảo luận này gồm có: Biến động trên thị trường dầu thô thế giới, ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới tới thu ngân sách Việt Nam năm 2016, tổng kết và các đề xuất chính sách. Mời bạn đọc tham khảo.

   17 p thuvienbinhduong 31/03/2017 234 2

 • Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học động vật nổi

  Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học động vật nổi

  Việc điều tra đa dạng sinh học động vật nổi là một hoạt động quan trọng cần thiết trong việc đánh giá hiện trạng môi trường trong khu vực đặc biệt là hiện trạng môi trường nước. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp với các chuyên gia để xây dựng tài liêu hướng dẫn điều tra đa dạng sinh...

   34 p thuvienbinhduong 26/04/2022 66 1

 • Tài liệu số 12: Phục hồi chức năng nói ngọng, nói lắp và thất ngôn

  Tài liệu số 12: Phục hồi chức năng nói ngọng, nói lắp và thất ngôn

  Tài liệu số 12: Phục hồi chức năng nói ngọng, nói lắp và thất ngôn trình bày sơ lược về những khó khăn nói trong giao tiếp, những khó khăn thường gặp ở người nói khó khăn, các nguyên nhân can thiệp chung cho mọi trường hợp nói ngọng, nói lắp và thất ngôn.

   26 p thuvienbinhduong 20/07/2014 724 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số