Ebook Thân Nhân Trung

Thân Nhân Trung "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" được xuất bản nhằm mục đích giúp độc giả hiểu rõ hơn về tư tưởng, sự nghiệp và những đóng góp của danh nhân văn hóa Thân Nhân Trung tại thời đại mà ông sinh sống. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Tư tưởng và sự nghiệp, Tiến sĩ Thân Nhân Trung, tư tưởng về văn hóa - giáo dục Thân Nhân Trung, quan hệ tri âm tri kỷ giữa Lê Thánh Tông và tiến sĩ Thân Nhân Trung,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.