• Giáo trình Quản lý bảo vệ cây bời lời - MĐ04: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Quản lý bảo vệ cây bời lời - MĐ04: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Quản lý bảo vệ cây bời lời là quyển 04 trong số 06 quyển của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây bời lời” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 06 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   91 p thuvienbinhduong 05/12/2014 52 1

 • Giáo trình Ương ấu trùng và hàu giống - MĐ04: Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương

  Giáo trình Ương ấu trùng và hàu giống - MĐ04: Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương

  Giáo trình Ương ấu trùng và hàu giống là một mô đun chuyên môn nghề, có thể dùng để dạy độc lập, sau khi học mô đun này người học có thể hành nghề việc chuẩn bị nơi ương, thu hoạch hàu, vận chuyển, tiêu thụ hàu giống. Mô đun này được học sau mô đun Cho đẻ và ấp trứng và học trước mô đun Nuôi hàu thương phẩm trong chương trình nghề...

   96 p thuvienbinhduong 05/12/2014 109 1

 • Giáo trình Trồng và chăm sóc nghệ - MĐ04: Trồng và sơ chế gừng nghệ

  Giáo trình Trồng và chăm sóc nghệ - MĐ04: Trồng và sơ chế gừng nghệ

  Giáo trình Trồng và chăm sóc nghệ là quyển 04 trong số 05 quyển của chương trình đào tạo nghề “Trồng và sơ chế gừng, nghệ” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 10 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   77 p thuvienbinhduong 05/12/2014 59 1

 • Giáo trình Trồng và chăm sóc dưa chuột - MĐ04: Trồng bầu, bí, dưa chuột

  Giáo trình Trồng và chăm sóc dưa chuột - MĐ04: Trồng bầu, bí, dưa chuột

  Giáo trình “Trồng và chăm sóc dưa chuột” giới thiệu khái quát về kỹ thuật tạo cây giống, trồng ra ruộng sản xuất với các kỹ thuật làm đất, xử lý hạt giống, gieo hạt, trồng cây đúng khoảng cách, mật độ, bón phân, chăm sóc và quản lý dịch hại.

   60 p thuvienbinhduong 05/12/2014 107 1

 • Giáo trình Trồng và chăm sóc gừng - MĐ03: Trồng và sơ chế gừng nghệ

  Giáo trình Trồng và chăm sóc gừng - MĐ03: Trồng và sơ chế gừng nghệ

  Giáo trình Mô đun “Trồng và chăm sóc gừng” là quyển 03 trong số 05 quyển của chương trình đào tạo nghề “Trồng và sơ chế gừng, nghệ” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 10 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời bạn cùng tham khảo.

   96 p thuvienbinhduong 05/12/2014 95 1

 • Giáo trình Trồng cây giảo cổ lam - MĐ03: Trồng xạ đen, giảo cổ lam, diệp hạ châu

  Giáo trình Trồng cây giảo cổ lam - MĐ03: Trồng xạ đen, giảo cổ lam, diệp hạ châu

  Mô đun Trồng cây Giảo cổ lam nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về trồng cây giảo cổ lam. Từ đó người học có thể vận dụng những kiến thức đã học để lựa chọn được giống giảo cổ lam phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng địa phương, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng dược liệu, làm giàu cho từng hộ nông...

   131 p thuvienbinhduong 05/12/2014 72 1

 • Giáo trình Trồng cây bời lời - MĐ03: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Trồng cây bời lời - MĐ03: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Trồng cây bời lời cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chuẩn bị đất trồng, xác đinh mật độ trồng và kỹ thuật trồng sao cho có hiệu quả nhất để qua đó bà con nông dân hoặc các tổ chức có thể tham khảo, học tập vận dụng vào trong công việc sản xuất Bời lời của gia đình hoặc của đơn vị mình.

   69 p thuvienbinhduong 05/12/2014 102 1

 • Giáo trình Cho đẻ và ấp trứng - MĐ03: Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương

  Giáo trình Cho đẻ và ấp trứng - MĐ03: Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương

  Giáo trình Cho đẻ và ấp trứng là một mô đun chuyên môn nghề, có thể dùng để dạy độc lập hoặc cùng với một số mô đun khác. Sau khi học mô đun này người học có thể chuẩn bị nước sản xuất, chọn hàu bố mẹ thành thục, gieo tinh nhân tạo, ấp trứng. Mô đun này được giảng dạy sau mô đun Chuẩn bị bè nuôi hàu và trước mô đun ương ấu trùng...

   83 p thuvienbinhduong 05/12/2014 47 1

 • Giáo trình Sản xuất cây giống bời lời - MĐ05: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Sản xuất cây giống bời lời - MĐ05: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Sản xuất cây giống bời lời là 01 trong số 06 giáo trình mô đun của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây bời lời” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 04 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   118 p thuvienbinhduong 05/12/2014 41 1

 • Giáo trình Bảo tồn rừng - MĐ01: Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên

  Giáo trình Bảo tồn rừng - MĐ01: Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên

  Giáo trình Bảo tồn rừng - MĐ01: Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên được biên sọan trên cơ sở cung cấp các kiến thức cần thiết cho các bài học của chương trình Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên và hướng dẫn thực hiện công việc. Chúng tôi tin rằng giáo trình này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn...

   171 p thuvienbinhduong 05/12/2014 48 1

 • Giáo trình Kĩ thuật an toàn và bảo hộ lao động - MĐ01: Quản lí công trình thủy nông

  Giáo trình Kĩ thuật an toàn và bảo hộ lao động - MĐ01: Quản lí công trình thủy nông

  Giáo trình Kĩ thuật an toàn và bảo hộ lao động - MĐ01: Quản lí công trình thủy nông được biên sọan trên cơ sở cung cấp các kiến thức cần thiết cho các bài học của chương trình Quản lí công trình thủy nông. Giáo trình gồm 3 bài với các nội dung về bảo hộ lao động, các biện pháp kĩ thuật an toàn và phương pháp cấp cứu người bị tai nạn.

   27 p thuvienbinhduong 05/12/2014 67 1

 • Giáo trình Thu hoạch và tiêu thụ cua đồng - MĐ06: Nuôi cua đồng

  Giáo trình Thu hoạch và tiêu thụ cua đồng - MĐ06: Nuôi cua đồng

  Giáo trình Thu hoạch và tiêu thụ cua đồng - MĐ06: Nuôi cua đồng được biên sọan trên cơ sở cung cấp các kiến thức cần thiết cho các bài học của chương trình Nuôi cua đồng và hướng dẫn thực hiện công việc. Giáo trình giúp người học xác định thời điểm, kích cỡ cua thu hoạch; thu hoạch cua thương phẩm, chế biến và bảo quản sản phẩm cua đồng,...

   78 p thuvienbinhduong 05/12/2014 79 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số