• Giáo trình Chuẩn bị giống - MĐ02: Trồng đào, lê, mận

  Giáo trình Chuẩn bị giống - MĐ02: Trồng đào, lê, mận

  Giáo trình mô đun “Chuẩn bị giống” là mô đun thứ hai trong 5 mô đun của chương trình dạy nghề “Trồng đào, lê, mận” nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc lựa chọn giống, tạo giống để trồng. Nội dung giáo trình gồm 3 bài. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   110 p thuvienbinhduong 05/12/2014 30 0

 • Giáo trình Xây dựng trại sản xuất giống cua - MĐ01: Sản xuất giống cua xanh

  Giáo trình Xây dựng trại sản xuất giống cua - MĐ01: Sản xuất giống cua xanh

  Giáo trình “Xây dựng trại sản xuất giống cua” được biên soạn dựa trên chương trình chi tiết mô đun xây dựng trại sản xuất giống, giới thiệu về kiến thức và kỹ năng cho việc xây dựng trại ương nuôi ấu trùng cua xanh. Nội dung giáo trình gồm 6 bài. Cùng tham khảo bạn nhé!

   84 p thuvienbinhduong 05/12/2014 37 0

 • Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm - MĐ01: Trồng đào, lê, mận

  Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm - MĐ01: Trồng đào, lê, mận

  Giáo trình mô đun “Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm” là một trong số những giáo trình phục vụ cho mục đích nói trên. Giáo trình này được biên soạn một cách ngắn gọn, kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và thực hành nhằm cung cấp những kiến thức về thị trường, kỹ năng về lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và hạch...

   99 p thuvienbinhduong 05/12/2014 151 0

 • Giáo trình Chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả - MĐ01: Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

  Giáo trình Chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả - MĐ01: Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

  Giáo trình Chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả - MĐ01: Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả có thời gian học tập là 110 giờ. Mô đun này cung cấp cho người học kiến thức về chọn giống, chuẩn bị chuồng trại, thức ăn, nước uống. Mời bạn cùng tham khảo.

   131 p thuvienbinhduong 05/12/2014 24 0

 • Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất - MĐ01: Trồng ba kích, sa nhân

  Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất - MĐ01: Trồng ba kích, sa nhân

  Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất thuộc MĐ01: Trồng ba kích, sa nhân giúp bạn tìm hiểu giá trị sản phẩm và điều kiện sản xuất của hộ gia đình; lập kế hoạch sản xuất, dự tính hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   77 p thuvienbinhduong 05/12/2014 42 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 4 năm 2003

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 4 năm 2003

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 4 năm 2003" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   135 p thuvienbinhduong 04/12/2014 29 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2001

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2001

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 11 năm 2001" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   85 p thuvienbinhduong 04/12/2014 31 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 12 năm 2001

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 12 năm 2001

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 12 năm 2001" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   85 p thuvienbinhduong 04/12/2014 30 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 1 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 1 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 1 năm 2002" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   89 p thuvienbinhduong 04/12/2014 48 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 2 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 2 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 2 năm 2002" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   89 p thuvienbinhduong 04/12/2014 35 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 3 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 3 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 3 năm 2002" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   101 p thuvienbinhduong 04/12/2014 36 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 4 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 4 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 4 năm 2002" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   93 p thuvienbinhduong 04/12/2014 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số